یک محصول رایگان
شیشکی توش نیست
۱۰٪ تخفیف خرید تابلو
نزدیک بود ها
۳۰٪ تخفیف خرید رادیان
دفعه بعد نوبت تو هستش
شانس خود برای بردن جایزه رو امتحان کن!

قوانین بازی

  • هر نفر فقط یک بار می تواند بازی کند
  • تقلب کنندگان از بازی حذف میشوند