کاغذ دیواری سه بعدی پنجره چوبی سنتی ایرانی با شیشه های رنگی WORLD-A117