کاغذ دیواری سه بعدی بوته های گل سرخ روی دیوار قدیمی با منظره ونیز NATURE-F165