کاغذ دیواری سه بعدی گل سه بعدی شیک با زمینه پارچه کرمی و مروارید