پوستر دیواری گل سه بعدی برجسته چینی با شاخه و برگ با پروانه و نقش و نگار