کاغذ دیواری سه بعدی نقاشی گل های درشت صورتی و سبز روی زمینه کاهگلی ART-P228