کاغذ دیواری سه بعدی طرح پنیته با گل های سه بعدی و غنچه ART-CR327