کاغذ دیواری پوستر تصویر زن با چهره طلایی و گل رز قرمز ART-F156