انواع جنس و بافت پوستر دیواری | کاغذ دیواری سفارشی

Lemon

بافت کاغذ دیواری خام لمون

کاغذ دیواری Lemon (لمون)
نوع: Nonwowen (مقاوم در برابر تا شدن و پاره شدن)
بافت: چرم پوست لیمویی
جلوه : نیمه براق
270 گرم

Tiny

بافت کاغذ دیواری خام تاینی

کاغذ دیواری TINY (تاینی)
نوع: Nonwowen (مقاوم در برابر تا شدن و پاره شدن)
بافت: کتان بسیار ریز
جلوه : براق
270 گرم

NW-Fibro

بافت کاغذ دیواری خام نیوفیبرو

کاغذ دیواری NW-Fibro (نیو فیبرو)
نوع: Nonwowen (مقاوم در برابر تا شدن و پاره شدن)
بافت: پوشالی
جلوه : نیمه براق
270 گرم

Gritty

بافت کاغذ دیواری خام گریتی

کاغذ دیواری Gritty (گریتی)
نوع: paper back
بافت: شنی
جلوه : نیمه مات
250 گرم

FIBRO

بافت فیبرو

کاغذ دیواری Fibro (فیبرو)
نوع: paper back
بافت: پوشالی
جلوه : نیمه مات
250 گرم

NW-SANDY

بافت شنی منظم

کاغذ دیواری NW-Sandy (نیو سَندی)
نوع: Nonwowen (مقاوم در برابر تاشدن و پاره شدن)
بافت: شنی منظم
جلوه : براق
260 گرم

Metallic

بافت چرمی متالیک

کاغذ دیواری Metallic (متالیک)
نوع: paper back
بافت: چرم کم عمق
جلوه : براق متالیک (جلوه براق این کاغذ در عکس مشخص نمی شود – رنگهای زمینه نقره ای پیدا می کنند)
260 گرم

Cross

بافت ضربدری

کاغذ دیواری Cross (کراس)
نوع: paper back
بافت: ضربدری
جلوه : نیمه براق
300 گرم

G-Fibro

بافت فیبرو اکلیلی

کاغذ دیواری G-Fibro (جی -فیبرو)
نوع: paper back
بافت: پوشالی فیبری اکلیلی
جلوه : مات
270 گرم

این کاغذ لاکچری می باشد با دانه های اکلیل براق