کاغذ دیواری سه بعدی چهره زن با آرایش مشکی و طلایی روی زمینه مشکی ART-F195