کاغذ دیواری زن با آرایش نقاب بنفش و ترکیب خطاطی نستعلیق بر روی پتینه ART-F230