کاغذ دیواری سه بعدی پرهای سفید آویزان و معلق روی زمینه پتینه قهوه ای ART-P219.1