کاغذ دیواری مدرن طوسی با قاب گچبری طرح برجسته و نقاشی چهره زن ART-CR277