تابلو دکوراتیو نستعلیق

  • مدل: تابلو دکوراتیو نستعلیق و شعر
  • ابعاد تابلو نستعلیق: 27*27
  • قاب تابلو نستعلیق: از نوع pvc
  • جنس: از نوع آبرنگ می باشد