کاغذ دیواری پوستر نقاشی محو شده از رقاص باله روی زمینه پتینه آبی طوسی ART-P74