تفاوت کاغذ دیواری با پوستر دیواری چیست؟

تفاوت کاغذ دیواری با پوستر دیواری چیست

تفاوت کاغذ دیواری با پوستر دیواری چیست؟

کاغذ دیواری ، رول هایی با طرح های تکرار پذیری می باشند که به صورت رولی یا متری به فروش می رسند.

با در کنار هم قرار گرفتن این رول ها یک تصویر با الگویی تکرار شونده ایجاد می شود.

اغلب عرض این رول های کاغذ دیواری  53 سانتی متر می باشد در طول 10 متر.

پوستر دیواری یا به عبارتی کاغذ دیواری سفارشی، معمولا با توجه به سفارش مشتری ،روی رول هایی  که عرض آنها غالبا 100 سانت می باشد در ارتفاع دیوار مشتری چاپ می گردد و با در کنار هم قرار گرفتن این رول ها، یک تصویر جامع شکل می گیرد.

پوستر دیواری معمولا به صورت متر مربعی به فروش می رسد.

بر روی کاغذ دیواری سفارشی معمولا بعد از تولید یک لایه محافظ قرار می گیرد و طرح های آن غالبا برجسته است ولی کاغذ دیواری سه بعدی یا سفارشی ، بعد از چاپ این لایه محافظ را ندارد پس به نسبت حساس تر می باشد و به هنگام نصب و کاردک کشیدن باید دقت بیشتری شود  همچنین خود طرح چاپ شده برجستگی ندارد و هر برجستگی که بر روی آن احساس شود از خود بافت کاغذ که زمینه تصویر شما را تشکیل می دهد می باشد.

تفاوت کاغذ دیواری با پوستر دیواری چیست